Почетна О нама Послови Галерија Контакт
еng

Наши послови...

Инжењерска геодезија

У области инжњерске геодезије наш биро успешно ради како у високоградњи тако и на пословима нискоградње.
Код високоградње радимо послове:
 • обележавање објеката
 • праћење градње
 • обрачун кубатура
 • снимање прикључака водова
 • уцртавање изграђеног објекта у катастар
 • етажирање објеката за употребну дозволу


У нискоградњи радимо послове:
 • снимање терена за пројектовање
 • катастарско топографске планове
 • обележавање трасе саобраћајница
 • праћење градње саме саобраћајнице и снимак изведеног стања

Прецизна мерења у машинству

Прецизна машинска мерења су наша специјалност.
Рад у овој области захтева стручњаке и врхунску опрему с обзиром да се ради о мерењима чија су најчешћа дозвољена одступања у милиметрима на врло неприступачним местима.
Вишегодишње искуство у овом раду нам даје за право да кажемо да смо постигли највеће резултате. Навешћемо само неке од послова које смо радили у последњих 15 година:
 • праћење монтаже машинске опреме новог постројења у РН Панчево 2010. године
 • праћење капиталног ремонта ТЕНТ Б, 2016. године, као чланови конзорцијума
 • праћење ремонта ТЕ Костолац Б
 • праћење ремонта ТЕНТ А блок 4
 • праћење изградње електро филтера ТЕНТ Б блок 3
 • праћење монтаже одлагача РК Панчево.
Поред послова у нашој земљи радили смо и у Европској унији: ТЕ Козенице-Пољска.

Катастарски премер

Катастарски премер у предходним годинама због великог броја нелегалних објеката био је озбиљан посао нашег бироа. Специјализовали смо се за снимање објеката за легализацију- израда елабората и геодетских радова, етажирања објеката, предаја у катастар објеката за уцртавање, укњижбу, омеђавање и деобу катастарских парцела. Референца за ове послове је преко 3000 успешно завршених предмета.

Мерења за урбанизам и одобрења за градњу

Неопходност геодетских мерења код урбанистичких пројеката и уопште за добијање грађевинске дозволе, одобрења за градњу условило је да смо и овде постигли значајне успехе.
Послови које радимо су:
 • израда катастарско-топографских планова за пројектовање
 • израда пројеката геодетског обележавања
 • израда елабората за формирање грађевинских парцела
Поверење да радимо за њих ове послове дали су нам многи, међу којима издвајамо: Porshe, Gemaks, METRO CASH&CARY, Merkur, Eurosalon Rela Estete, Lidl, BK Tesla...
nama

О нама

Самостални геодетски биро Бета је основан....

Детаљније...
poslovi

Послови

Инжењерска геодезија, катастарски премер...

Детаљније...
mapa

Галерија

Погледајте и на сликама шта смо већ радили...

Детаљније...
mapa

Контакт

За више информација о нама контактирајте нас на...

Детаљније...